Κατηγοριες
Ταξινόμηση ως:
Εμφάνιση:

Σύνδεση του φωτός: απευθείας στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή laptop.Πηγή φωτός: 28 LED Μέση διάρκεια ..

12,37€