Κατηγοριες
Ταξινόμηση ως:
Εμφάνιση:

Σύνδεση του φωτός: απευθείας στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή laptop. Πηγή φωτός: 28 LED Μέση διάρκεια..

12,37€