Κατηγοριες
Ταξινόμηση ως:
Εμφάνιση:

8 καναλιών Κονσόλα με εισόδους MIC και LINE και ρύθμιση υψηλών/μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων 2x7..

297,60€

14 καναλιών Κονσόλα με εισόδους MIC και LINE και ρύθμιση υψηλών/μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων 2x..

401,76€

10 καναλιών Κονσόλα με εισόδους MIC και LINE και ρύθμιση υψηλών/μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων 2x..

342,24€

12 καναλιών Κονσόλα με εισόδους MIC και LINE και ρύθμιση υψηλών/μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων 2x..

372,00€

Ενσωματωμένος ενισχυτής 2 x 200W (8Ω), 2 x 350W (4Ω) Με 48V Phantom Power 12 καναλιών Κονσό..

520,80€

Ενσωματωμένος ενισχυτής 2 x 200W (8Ω), 2 x 350W (4Ω) Με 48V Phantom Power 14 καναλιών Κονσό..

595,20€

Ενσωματωμένος ενισχυτής 2 x 200W (8Ω), 2 x 350W (4Ω) Με 48V Phantom Power 10 καναλιών Κονσό..

505,92€